BazaarJet

Blog Details

اگر جوانه های شما آسیب دید چه باید کرد؟
  • 26 Jan 2022

اگر جوانه های شما آسیب دید چه باید کرد؟

اگر اتوبوس شما آسیب ببیند، اولین کاری که باید انجام دهید این است که امنیت خود و مسافرانتان را تضمین کنید. اگر در موقعیت خطرناکی هستید، مثلاً در یک بزرگراه شلوغ یا در وسط یک تقاطع، مطمئن شوید که همه از اتوبوس پیاده شده و به مکان امنی می‌روند.

هنگامی که همه ایمن شدند، آسیب وارده به اتوبوس را ارزیابی کنید. اگر مشکل جزئی است، مانند پنچر شدن لاستیک یا شکستگی چراغ جلو، ممکن است بتوانید خودتان یا با کمک یک مکانیک آن را تعمیر کنید. اگر آسیب جدی‌تر باشد، مانند خرابی موتور یا تصادف، باید با کمک حرفه‌ای تماس بگیرید.

با شرکت اتوبوسرانی یا سرپرست خود تماس بگیرید تا آنها را از وضعیت آگاه کنید و از آنها راهنمایی بخواهید که چگونه ادامه دهند. آنها ممکن است بتوانند یک اتوبوس جایگزین بفرستند یا ترتیبی دهند که یک کامیون یدک‌کش اتوبوس آسیب دیده را به یک مرکز تعمیر منتقل کند.

در حالی که منتظر کمک هستید، مسافران خود را مطلع و راحت نگه دارید. در صورت امکان به آنها آب و تنقلات بدهید و آنها را در جریان وضعیت قرار دهید. در صورت لزوم، برای پشتیبانی بیشتر با خدمات اورژانس تماس بگیرید.

در هر صورت، حفظ آرامش و اقدام سریع برای اطمینان از ایمنی و رفاه همه افراد درگیر مهم است.

  • اشتراک گذاری در

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience.
بیشتر بدانید

اجازه دادن
powered by EhsanGroup